Планирани прекъсвания на електрозахранването ще се осъществяват в общините Брезник и Трън за периода 6 – 10 август

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 6 – 10 август включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Дата/период Времетраене  Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адресhttp://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 06.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Велковци, Общ. Брезник

На 06.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 09.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Слаковци

На 07.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Ребро

На 08.08.2018 г. /09:15 – 15:15 ч./ – Брезник: Александър Филипов, Велин Ваклинов, Гребен, Иглика, Любаш, Неделко Савов, Некрит Кузманов, Строител, Яровец

На 09.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Брезник: 06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 09.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Велковци, Общ. Брезник: 083011, Местн. Страище, Мах.Пали Лула, С.Велковци, УПИ ІV-105, Кв.40

На 09.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Ноевци

На 09.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Сопица

На 09.08.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Велковци, Общ. Брезник: 083011, Местн. Страище, С.Велковци, УПИ ІV-105, Кв.40

На 10.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Гърло: Общ.Брезник

Община Трън

На 06.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 08.08.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Костуринци

На 07.08.2018 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Слишовци

На 08.08.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 08:45 – 16:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Долна Мелна: Н УПИ 12

На 08.08.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 08:45 – 16:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Шипковица

На 08.08.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Бусинци

На 08.08.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Видрар

На 08.08.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Вукан: УПИ III-130 Кв.12

На 08.08.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Горна Мелна: 87

На 08.08.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Горочевци

На 08.08.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Докьовци

На 08.08.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Еловица, Общ. Трън

На 08.08.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Къшле

На 08.08.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Лева Река

На 08.08.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А

На 08.08.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Пенкьовци

На 08.08.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Радово

На 08.08.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Стайчовци

На 08.08.2018 г. /08:45 – 16:15 ч.; 08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ – Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв.17

На 09.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън: Александър Стамболийски, Вельо Стоянов, Владо Тричков, Георги Димитров, Гочо Гопин, Денчо Знеполски, Петко Д. Петков, Хараламби Стоянов, Христо Ботев

На 10.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Глоговица

На 10.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън: Вельо Стоянов, Владо Тричков, Петко Д. Петков, Хараламби Стоянов

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването. За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...