Над 2 300 горски служители бдят денонощно заради риска от горски пожари, които от началото на годината са изпепелили 1 041 декара

Повече от 2 300 горски служители от регионалните дирекции по горите, държавните предприятия и държавните горски и ловни стопанства дават денонощни дежурства заради риска от горски пожари. В готовност са и всички доброволни формирования и групи за гасене на пожари към общините. Даването на дежурства на служители от отговорните институции се извършва съгласно утвърдена програма за опазване на горите от пожари, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Изпълнителна агенция по горите, съвместно с регионалните дирекции по горите и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” са извършили проверки в горските стопанства за изпълнението на всички противопожарни мерки за превенция на горски пожари и изпълнението на оперативните планове за действие. Особено внимание се обръща на направата на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици. Всички големи комплекси от иглолистни култури и насаждения е необходимо да са разделени с лесокултурни прегради. Проследено е почистването на сухите треви покрай ЖП линии, пътища и линейни съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от висок клас на пожарна опасност.

Уведомени са кметствата за подготвянето на доброволни формирования, които да се включват в случай на пожар. Съгласно изискванията на наредбата за доброволни формирования това са  предварително обучени хора, обезпечени със защитни облекла и маски. Освен на пожаронаблюдатели, патрулни и контролни екипи на терен, горските служители могат да разчитат на автоматизирани системи за наблюдение и ранно оповестяване на пожари, които на този етап покриват около 12 % от горските територии. Предстои разширяване на тяхната мрежа, като е разработена единна схема за разполагане на автоматизирани кули за наблюдение на територията на цялата страна. Тази мрежа ще бъде изградена в близките 2-3 години и ще обхване над 70 % от горите на страната, като немалка част от средствата за нейното изграждане ще се финансират безвъзмездно от Програмата за развитие на селските райони. Поделенията на Държавните горски предприятия разполагат и със специализирана противопожарна техника за горски терени.

От началото на годината до момента са възникнали 69 пожара на обща площ 1041 декара като до момента няма върхови пожари. За същия период на миналата година са възникнали 285 пожара на площ от 19 274 декара.

На фона на високите температури Изпълнителна агенция по горите напомня:

При забелязване на пожар в горите е необходимо незабавно сигнализиране и осъществяване на връзка на телефон 112. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии, както и на разстояние по-малко от 100 метра от техните границите. Забранено е също така паленето на стърнища, суха трева и слама в земеделски земи, по слоговете и крайпътни ивици и други площи със суха растителност. Забранено е хвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения!

В публикацията са използвани снимки от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие, Местен играч и архива на Zapadno.com

Виж също...

Loading...