Нови планирани прекъсвания на електрозахранването ще има в Брезнишко и Трънско за периода 13 – 17 август

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13 – 17 август включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Дата/период Времетраене  Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адресhttp://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 13.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Видрица: Видрица, Парцел VII-94в, Кв.17

На 13.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 14.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Гигинци: УПИ Хіv-219, Кв.22

На 14.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Банище

На 14.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Бегуновци

На 14.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Беренде, Общ. Земен

На 14.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Брезник: МтпРъждавец

На 14.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Брезнишки Извор

На 14.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Велиново

На 14.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Габровдол

На 14.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Горна Секирна: Местн.Валога

На 14.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Душинци

На 14.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Кошарево

На 14.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Милкьовци

На 14.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Непразненци

На 14.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Режанци

На 14.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Садовик

На 14.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Станьовци

На 14.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 15.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Долна Секирна: МтпД.Секирна

На 14.08.2018 г. /09:00 – 12:15 ч./ – Брезник: Ангел Коцелянов, Владо Радославов, Изгрев, Нов Живот, Октомври, Разцвет, Сливница, Чайка, Шейново, Ясна Поляна

На 14.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Ерул

На 14.08.2018 г. /13:00 – 16:15 ч./ – Брезник: Александър Филипов, Владо Захариев, Георги Стефанов, Гоце Делчев, Иглика, Макаренко, Могилица, Нестор Петров, Яне Сандански

На 15.08.2018 г. /08:30 – 09:30 ч. По Искане На “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:30 ч. По Искане На “ЕСО” ЕАД/ На 16.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Брезник: 06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 15.08.2018 г. /08:30 – 09:30 ч. По Искане На “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:30 ч. По Искане На “ЕСО” ЕАД/ На 16.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Велковци, Общ. Брезник: 083011, Местн. Страище, Мах.Пали Лула, С.Велковци, УПИ Іv-105, Кв.40

На 15.08.2018 г. /08:30 – 09:30 ч. По Искане На “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:30 ч. По Искане На “ЕСО” ЕАД/ На 16.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Селищен Дол

На 15.08.2018 г. /08:30 – 09:30 ч. По Искане На “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:30 ч. По Искане На “ЕСО” ЕАД/ На 16.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Слаковци

На 15.08.2018 г. /08:30 – 09:30 ч. По Искане На “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:30 ч. По Искане На “ЕСО” ЕАД/ На 16.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – СоПИца

На 15.08.2018 г. /08:30 – 09:30 ч. По Искане На “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:30 ч. По Искане На “ЕСО” ЕАД/ На 16.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Ярджиловци: Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 15.08.2018 г. /08:30 – 09:30 ч. По Искане На “ЕСО” ЕАД; 10:30 – 11:30 ч. По Искане На “ЕСО” ЕАД/ На 16.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Ноевци

На 15.08.2018 г. /12:45 – 16:15 ч./ – Бабица: С.Бабица

На 15.08.2018 г. /12:45 – 16:15 ч./ – Брезник: 06286.502.39, Александър Тинков, Александър Филипов, Андрей Михайлов, Генерал Владимир Заимов, Георги Ив Бунджулов, Гледан, Гоздовска, Гребен, Елена Георгиева, Еретин, Забел, Иван Тимофеев, Извън Регулацията, Изгрев, Клисура, Комсомолец, Кривиколник, Логатор, Нестор Петров, Октомври, Петров Камък, Трън, Шипка

На 15.08.2018 г. /12:45 – 16:15 ч./ – Гоз: П-Л Хіv-110, Кв.13

На 17.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Гърло: Общ.Брезник

Община Трън

На 13.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън: Вельо Стоянов, Владо Тричков, Петко Д. Петков, Хараламби Стоянов

На 15.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Глоговица

На 16.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън: Александър Стамболийски, Вельо Стоянов, Владо Тричков, Георги Димитров, Гочо ГоПИн, Денчо Знеполски, Петко Д. Петков, Хараламби Стоянов, Христо Ботев

На 17.08.2018 г. /08:45 – 16:15 ч.; 09:30 – 16:15 ч./ – Лева Река.

Виж също...

Loading...