Над 200 хиляди лева без ДДС ще бъдат отпуснати за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Брезнишко

Община Брезник обяви обществена поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на общината за зимен сезон 2018-2019 година. Обществената поръчка е по три обособени позиции, сочи справка в регистъра на Агенция по обществени поръчки.

Предвижда се снегопочистването на пътищата да обхваща дейностите, свързани с отстраняването на снега от пътното платно. То трябва да се извършва своевременно, бързо и качествено и да осигурява условия за нормално протичане на движението. Предвижда се обезопасяването на пътищата против хлъзгане да се извършва при заснежено или заледено платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи неблагоприятното влияние на зиманта хлъзгавост върху условията и безопасността на движението през зимата. Обезопасяването се постига чрез разпръскване на: минерални материали (опесъчаване) или на химически вещества за стопяване на леда и снега, става ясно от краткото описание на поръчката. Общата прогнозна стойност е 206 333 лева и 33 стотинки без включен ДДС.

Зимното поддържане и снегопочистване по общинските пътища в Брезнишко са разделени на район Красава, район Гърло – Конска и район Кошарево – Слаковци.

Виж също...

Loading...