Над 80 дела в област Перник за 2017 година са завършили с освобождаване от наказание, а други 10 с оправдаване

През 2017 година са приключили делата за 494 извършени престъпления. Делата за 140 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди за 258 – с условно осъждане, за 10 – с оправдаване, за 2 – с прекратяване, а за 84 – с освобождаване от наказание, съобщиха от отдел „Статистически изследвания-Перник“.

През 2017 година с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 398 извършени престъпления в област Перник, което е с 26.7 % по-малко в сравнение с 2016 година.

Броят на обвиняемите лица в областта през 2017 година е 487, от които:

  • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 143 лица или 29.4 % от общия брой на обвиняемите;
  • условно осъдени са 249 лица, или 51.1 % от общия брой на обвиняемите;
  • освободени от наказателна отговорност са 83 лица, или 17.0 % от общия брой на обвиняемите;
  • оправдателна присъда са получили 10 обвиняеми лица (2.1 %);
    на 2 лица (0.4 %) делата са прекратени.

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица в област Перник през периода 2013 – 2017 година

Виж също...

Loading...