142 декара и 390 квадратни метра земеделски земи в Брезнишко се отдават под наем и аренда чрез търг

Земеделски земи в землищата на град Брезник и брезнишките села Бабица и Завала са включени в търг за отдаване под наем и аренда за срок от 5 стопански години, научи Zapadno.com.

Земеделските земи са от държавния поземлен фонд в област Перник и са с начин на трайно ползване “ниви”. Общата площ на имотите в община Брезник, които са включени в търга е 142 декара и 390 квадратни метра. Началната тръжна цена за всяка една от нивите, които в Брезнишко са 5, е 41 лева.

В търга са включени още 10 имота в 2 общини на област Перник. Земеделските земи се отдават за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една стопанска година и за дългосрочно отдаване под аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за срок от пет стопански години, уточняват от Областна дирекция “Земеделие”-Перник.

Първата тръжна сесия ще се проведе на 3 септември от 10 часа, а документи за участие в нея се приемат до 31 август включително.

Виж също...

Loading...