Екипите на ЧЕЗ ще осъществяват нови планирани прекъсвания на електрозахранването в общините Брезник и Трън за периода 20 – 24 август

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 20 – 24 август включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Дата/период Времетраене  Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 20.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 23.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Муртинци

На 23.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Банкя, Общ. Трън;  Бераинци;  Билинци;  Богойна;  Бохова:   УПИ-ХI-148;  Брезник;  Бусинци;  Бутроинци;  Видрар;  Видрица:   Видрица, Парцел Vіі-94в, Кв.17;  Врабча:   УПИ Vіі-62,61,Кв.12;  Вукан:   УПИ III-130 Кв.12;  Главановци, Общ. Трън;  Горна Мелна:   87;  Горочевци;  Гърло:   Общ.Брезник;  Джинчовци;  Докьовци;  Долна Мелна:   Нупи 12;  Дълга Лука:   УПИ IV-71, Кв.17;  Ездимирци:   УПИ ІІІ-179, Кв.32;  Еловица, Общ. Трън;  Забел;  Зелениград:   Общ,Трън, Парцел ІІІ-253, Кв.40, УПИ XxxIII – 371кв 20;  Конска:   УПИ ІІІ-202, Кв.6;  Костуринци;  Кривонос;  Къшле;  Лева Река;  Лешниковци:   Имот 32, Кв.5;  Ломница, Общ. Трън:   М.Ждрелото;  Милославци:   УПИ V-71, Кв.18;  Мракетинци;  Мрамор, Общ. Трън:   Стълб 32, Клон А;  Насалевци;  Неделково:   махала Недялкови Ханове;  Парамун:   махала Парамунска Чука, ТП; Парамунска Чука, УПИ-V, Кв.15;  Пенкьовци;  Проданча;  Радово;  Рани Луг:   П-Л Ххі-235, Кв.7, УПИ ІV-280, Кв.3 махала Пещер;  Ребро;  Реяновци;  Слишовци;  Стайчовци;  Стрезимировци:   56;  Трън:   8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Възраждане, Георги Бабичев, Георги Димитров, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Захари Иванов, Имот 000697 Стопански Двор, Китка, махала Ахчийски Кошари, махала Горно Баринци, махала Китка, махала Кошарите, махала Кошаре, Мосаловска, Мурговица, Нов Живот, Петко Д. Петков, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов, Яким Тошков;  Туроковци;  Филиповци;  Цегриловци:   ПИ 197;  Шипковица;  Ярловци;

На 23.08.2018 г. /08:00 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Парамун:   махала Парамунска Чука, УПИ-V, Кв.15

На 23.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Банище

На 23.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Кошарево

На 24.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 09:00 – 16:15 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Слаковци

На 24.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ –  Брезник:   06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров;  Велковци, Общ. Брезник:   083011, Местн. Страище, махала Пали Лула, С.Велковци, УПИ ІV-105, Кв.40;  Ноевци;  Селищен Дол;  Сопица;  Ярджиловци:   Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

Община Трън

На 20.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 22.08.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 08:30 – 16:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Дълга Лука:   УПИ IV-71, Кв.17

На 21.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Врабча

На 22.08.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 08:30 – 16:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Долна Мелна:   Нупи 12

На 22.08.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 08:30 – 16:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Шипковица

На 22.08.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Бусинци; Видрар; Вукан:   УПИ III-130 Кв.12; Горна Мелна:   87; Горочевци;  Докьовци;  Еловица, Общ. Трън; Костуринци; Къшле; Лева Река;  Мрамор, Общ. Трън:   Стълб 32, Клон А; Пенкьовци; Радово; Стайчовци

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...