Общинските съветници на Брезник ще решават за публичен търг за ливада и пасище в селата Ноевци и Брезнишки извор

На предстоящото заседание на Общински съвет-Брезник, което ще се проведе през следващата седмица, съветниците ще решават дали да се проведе публичен търг с тайно наддаване на ливада и пасище в две брезнишки села. Това става ясно от проекта за дневен ред, по който общинските съветници ще работят на предстоящата сесия.

Публичният търг с тайно наддаване е за отдаване под наем за срок 1 стопанка година (2018/2019 година) на свободни имоти – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд. Предложението да се проведе търгът е на кмета на Община Брезник и е във връзка с подадени заявления до него от животновъди, които са пропуснали срока за подаване за ползване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд. В предложението от кмета към Общинския съвет е записано в търга да се допускат до участие само собственици от община Брезник на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните.

Имотите от общинския поземлен фонд, които са в списъка на търга се намират в землищата на селата Ноевци и Брезнишки извор. В местността “Корачка падина” в Ноевци е включен имот с начин на ползване – ливада с категория IX и площ 32,826 декара. Началната тръжна цена е 288 лева и 87 стотинки. Другият имот се намира в местността “Песък” в Брезнишки извор и е с начин на ползване – пасище, мера с категория IX и площ 18,344 декара. Началната тръжна цена за пасището е 154 лева и 1 стотинка. Началната тръжна цена на имотите е определена с Решение № 696 на Общински съвет-Брезник от 26 февруари 2015 година.

Виж също...

Loading...