Проекти на училищата, музея и спортни клубове в Брезник получиха финансиране от дарение на мината

Комисия, съставена от упълномощени лица от Община Брезник, „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД и граждански представител, избра шест проекта, които ще получат финансиране през 2018 година чрез договора за сътрудничество между Общината и местния инвеститор. Общо 23 инициативи на различни организации от Брезник кандидатстваха за одобрение. Всеки от тях трябваше да допринася за развитието на общината, да е на стойност до 4 000 лева и да е свързан с едно от приоритетните за финансиране направления – образование, спорт и туризъм, култура и самодейност, история и музейно дело, съобщиха от дружеството. 

Проектът „Брезник – познат и непознат“ на Общинския исторически музей в Брезник е сред одобрените за финансиране през настоящата година. Чрез него се цели да се засили ролята на културно-историческото наследство като двигател в процеса на обновление и развитие на град Брезник. Най-много идеи бяха разгледани в областта на образованието и младежките дейности. От тях подкрепа получиха два проекта на средно училище „Васил Левски“ в град Брезник и един на основно училище „Христо Смирненски“ в село Ноевци. Гимназията в общинския център ще направи дигитална класна стая за чуждоезиково обучение и ще обогатява знанията на учениците по „География и икономика“ чрез проекта „Роден край отблизо“. Училището в най-голямото брезнишко село, ще подобри условията за спорт в Ноевци чрез проекта си „Да спортуваме ефективно“, уточниха още от дружеството.

Спортът в Ноевци получи финансова подкрепа и по друг проект. Футболен клуб „Черногорец“ кандидатства с инициативата си да улесни и подобри поддръжката на своя стадион. Тази идея вече получи финансиране и това е първият одобрен и завършен проект за 2018 година. Волейболният клуб на град Брезник също ще ползва средства от корпоративното дарение. Школата за детски волейбол има нужда да оптимизира пространството в залата за тренировки, като се стреми да предложи нови възможности за спорт на още повече деца и младежи.

В подкрепа на културния календар на общината е последният одобрен на този етап проект за финансиране. С амбициозната си инициатива „Декември ще бъде юни“ Училищното настоятелство към средно училище „Васил Левски“ цели да обедини организациите в Брезник около една идея – създаване на значимо детско събитие в града, което да насърчава детското творчество, инициативност, желание за изява и едновременно с това да създава приемственост между поколенията и устойчивост на традициите.

Общият размер на средствата, за които през настоящата година можеше да се кандидатства на проектен принцип, е 25 000 лева. Други 25 000 лева са предвидени за реконструкцията на отоплителната система на читалище „Просвещение-1870“. Общата сума на дарението от „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД към Община Брезник е 50 000 лева. То е второто годишно дарение от фирмата чрез договор за сътрудничество, чиято цел е да развива потенциала на общината и да създава нови възможности пред нейните жители. Това е само един от механизмите, чрез които фирмата изпълнява политиката си активно да подпомага общностите, в които развива своя бизнес. В град Брезник инвестиционната компания е представена чрез своето дъщерно дружество „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, което реализира проект за добив на полезни изкопаеми.

В публикацията е използвана снимка на ФК “Черногорец” (Ноевци)

Виж също...

Loading...