Три фирми са кандидати за производство, доставка и монтаж на пътни знаци по републиканските пътища в област Перник

Отворени са постъпилите оферти на кандидатите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища за следващите 5 години, съобщиха от пресцентъра на Агенция “Пътна инфраструктура”.

Тръжната процедура е в 6 обособени позиции по районите на планиране в страната, а индикативната стойност за всяка е 2,5 милиона лева без ДДС. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 15 милиона лева без ДДС и се финансира от бюджета на Агенция “Пътна инфраструктура”. Област Перник е включена в обособена позиция № 6 – Югозападен район, в който попадат още областите Благоеград, Кюстендил и София. Отворените оферти са на: „Зебра“ ООД; „Трафик пътна сигнализация“ ЕООД; „Консорциум Битулайт 2018“ в което са: „БИТУЛАЙТ“ ООД и БЕЛИЧАНСКИ КЪЩИ ЕООД.

Виж също...

Loading...