Агенция „Пътна инфраструктура“: Плащания на тол таксите и електронните винетки ще се осъществяват през БОРИКА

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за обслужване на картови плащания на такси за ползване на републиканската пътна мрежа, наредени чрез виртуално терминално устройство ПОС или чрез терминални устройства ПОС и изграждане на интерфейсна връзка (host to host), съобщиха от пресцентъра на ведомството.

По този начин се осигурява свързване на изчислителната система (host-system), обслужваща ПОС устройствата на Агенция „Пътна инфраструктура“ и изчислителната система на БОРИКА за обслужване на плащания с платежни карти на територията на България. Процедурата е по договаряне без предварително обявление по Закон за обществените поръчки – член 18 алинея 1 точка 8, тъй като поръчката може да се реализира само от „Борика“ АД, въз основа на изключителните права на дружеството, съгласно издаден от БНБ лиценз. Индикативната стойност на поръчката е 7,2 милиона лева без ДДС и е за срок от 3 години.

Виж също...

Loading...