Националният доверителен екофонд с нова покана към администрациите в страната за покупка на електромобили

Националният доверителен екофонд отправи нова пета по ред покана по схемата за насърчаване използването на електромобили. По нея могат да кандидатстват централната администрация и нейните териториални подразделения, както и общините. Набирането на проекти започна на 20 август и продължава до 1 октомври 2018 година. Поканата е в рамките на Инвестиционната програма за климата по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства, съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите.

Общият бюджет по схемата е около 2 милиона лева, остатъчната сума по тази покана е в размер на 920 000 лева. Средствата по схемата са част от Инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд, която се финансира със средства от ранните търгове на емисии на парникови газове. Изпълняват се политиките по опазване на околната среда в три направления – подобряване качествата на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на нивата на шумовото замърсяване в населените места. Според условията за кандидатстване безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, независимо от цената, на която се купува. След одобрението от Националния доверителен екофонд, бенефициентите избират доставчик чрез обществена поръчка.

Виж също...

Loading...