Въвежда се засилен контрол по заведенията и превозването на странични животински продукти заради чумата по свинете

Във връзка с постоянните промени в епизоотичната обстановка в Европейския съюз и опасността от засягане на България от Африканска чума по свинете Българската агенция по безопасност на храните повишава нивото на мерки, които взема с цел превенция на заболяването, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

От 21 август 2018 година със заповед № РД 11-1638/ 21.08.2018 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните е въведен засилен контрол в заведения за обществено хранене, както и обекти за междинно съхранение на странични животински продукти моторни превозни средства за превоз на странични животински продукти. При проверките се обхваща начина на отделяне, идентифициране и проследяване на всички отпадъци от храни от животински произход (включително и кухненските отпадъци), наричани странични животински продукти. Проверяват се условията на съхранение и начина на унищожаване на странични животински продукти и в двата вида обекти. Задължително е унищожаването на всички странични животински продукти да става чрез обезвреждане по методите, посочени в Регламент (ЕО) № 1069/ 2009 в екарисаж или в инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните.

През първата седмица от действието на заповедта са извършени 177 проверки. Издадени са 69 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия.

Виж също...

Loading...