Община Брезник ще получи 12 719 лева след като правителството одобри допълнителни трансфери за финансово осигуряване на дейности

Допълнителен трансфер в размер на 12 719 лева ще получи Община Брезник след като Министерски съвет излезе с постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на Общините за 2018 година за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, научи Zapadno.com.

Постановлението е от 17 август и е обнародвано в “Държавен вестник”. Според него се одобряват допълнителни трансфери в размер 14 860 981 лева, разпределени по Общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, която пък е одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 година за одобряване на национални програми за развитие на образованието съгласно приложението. Парите се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 година, става ясно още от постановлението. Община Трън не фигурира в списъка на разпределение на средствата.

Виж също...

Loading...