8,544 милиона лева ще се платят на частнопрактикуващите ветеринарни лекари, други 700 000 лева се отпускат за компенсиране на пострадали земеделски култури

8 544 682,19 лева се предоставят по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмата за надзор и ликвидиране на болести по животните“. Това реши управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Средствата са за заплащане на извършената дейност от регистрираните частнопрактикуващи ветеринарни лекари през периода 1 януари – 30 юни 2018 година, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Парите са  според постъпило предложение в Министерство на земеделието, храните и горите от изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните доктор Дамян Илиев на 1 август.

Средствата се разпределят по следните направления:

–    за имунопрофилактични мероприятия – 1 959 204 лева.
–    за клинични изследвания – 4 493 595 лева.
–    за вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 1 699 403 лева.
–    за отразяване на данни по идентификация на еднокопитни животни- 477 лева.
–    за отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 364 187 лева.
–    за закупуване на диагностикум „Туберкулин“ от регистрираните ветеринарни лекари – 27 816,19 лева.

Управителният съвет на фонд „Земеделие“ взе решение и да разпредели финансов ресурс за 2018 година в размер на 700 000 лева по схемата „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия – измръзване през зимата и пролетта на 2018 година.“ Помощта е за трайни насаждения – бадеми, кайсии, сливи, праскови и нектарини, череши, за които има констативни протоколи за 100 % пропаднали площи. Подадените заявления са за 4 979,61 декара. Компенсират се до 80 % от действителните разходи за отглеждане на дадената култура през съответната стопанска година.

Виж също...

Loading...