Бъдещето на язовир “Лялинци” породи въпросителни по време на заседание на Общински съвет-Трън

Общински съвет-Трън одобри предложението на кмета Цветислава Цветкова за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовир „Лялинци”. По време на заседанието и преди гласуване на точката в дневния ред, предложението породи въпросителни в част от общинските съветници, предаде репортер на Zapadno.com.

Преди гласуване председателят на Общинския съвет Бойчо Харалампиев даде думата на общинските съветници за отношение по темата. Първи се изказа общинският съветник Ташко Минков. Той обясни, че има опасение за запазването на язовир “Лялинци”. “Ще гласувам против решението поради сериозно опасение, че след като Общината не е заинтересована да запази единственият общински язовир на територията на общината, едва ли пък държавата чак толкова ще се заинтересува да го запази. Имам сериозни опасения, че може да пристъпи към ликвидирането му. Надявам се да не е така и да се окажа лош пророк.”, обоснова се Ташко Минков. Той добави, че не упреква само сегашната общинска администрация, а като цяло към ръководствата и преди нея.

Отношение взе и общинският съветник доктор Веселина Шишкова, която добави че единственият мотив за прехвърлянето на язовира от общинска в държавна собственост е невъзможността на Община Трън да спази всички изисквания на контролните органи. Тя добави, че миналата седмица за язовира имало ново предписание. “Всяка седмица има проверки и смятам, че наистина държавата ще има повече финансови възможности. Не смятам, че ще бъде закрит. Да остане язовирът общински и да не го поддържаме – смятам, че не е разумно.”, каза доктор Веселина Шишкова.

Кметът на Община Трън Цветислава Цветкова също се изказа по темата. “Ходихме на много срещи във връзка с изменението за Закона за водите. Имаме уверение, че държавата няма да бракува язовирите, които ще минат в държавното предприятие, което в момента се сформира. Поетапно ще бъдат отремонтирани и въведени във вид, в който да бъдат изправни и съответно да функционират. И аз силно се надявам язовирът да остане.”, каза Цветислава Цветкова. Кметът поясни на общинските съветници, че заради намаляващия брой на населението Общината се ограничава за кандидатстване по програми за финансиране.

В дискусията преди гласуване на точката се включи и общинският съветник Иван Искренов. Той припомни, че предишно ръководство на общинската администрация е направило язовир “Лялинци” общинска собственост и е могъл да носи пари на Общината. “Според мен нямам по-правилно решение в момента освен да се отдаде на държавата, защото тя като стопанин, където създава специални и административни структури – създаде една Агенция, сега предстои да се създаде държавно предприятие за стопанисване на язовирите… Не мисля, че някой би допуснал държавата да си прави каквото иска. Наистина той не е опасен, не засяга да кажем жилищни сгради, но в същото време би нанесъл вреди по определени земеделски земи и така нататък.”, каза Иван Искренов.

След разискванията със 7 гласа “за” и един “въздържал се” решението за предложението за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовир „Лялинци” се прие.

Виж също...

Loading...