Водите на река Ерма в Трънско отново смениха цвета си и породиха предположения от хора в района

Река Ерма в Трънско придоби мътен цвят, съобщиха потребители на една от трънските Фейсбук групи.

От бистри водите на реката са станали мътни. Снимки с пременения цвят обикалят социалната мрежа Фейсбук и пораждат предположения за мътността на водата. Според едни водата е придобила цвета си вследствие на обилни дъждове в Сърбия, където преминава по-голямата част на Ерма. Други пък подозират фирмите за добив на дървесина, които при пренасянето им в участъци край реката са размътили водата.

Към този момент на дежурния телефон на Община Трън няма подадени сигнали от граждани за мътния цвят на водата в Трънско.

Преди няколко месеца водите на реката в района на град Трън побеляха. Проверка от отговорните институции беше направена едва на следващия ден, когато побеляването беше преминало. Тогавашният и по-задълбочен такъв в специализирана лаборатория установиха, че няма замърсяване на реката.

Снимка: Фейсбук

Виж също...

Loading...