В периода 3 – 7 септември на територията на общините Брезник и Трън ще има планирани прекъсвания на електрозахранването

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 3 – 7 септември включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Дата/период Времетраене  Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 03.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Брезник: Александър Тинков, Варош, Нестор Петров

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Бутроинци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Врабча: УПИ VІІ-62, 61, Кв.12

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Проданча

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Банкя, Общ. Трън

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Бераинци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Билинци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Богойна

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Бохова: УПИ-ХI-148

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Брезник

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Бусинци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Видрар

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Видрица: Видрица, Парцел Vіі-94в, Кв.17

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Вукан: УПИ III-130 Кв.12

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Горна Мелна: 87

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Горочевци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Гърло: Общ.Брезник

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Джинчовци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Докьовци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Долна Мелна: НУПИ 12

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв.17

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Ездимирци: УПИ ІІІ-179, Кв.32

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Еловица, Общ. Трън

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Забел

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Зелениград: Общ, Трън, Парцел ІІІ-253, Кв.40, УПИ XxxIII – 371кв 20

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Конска: УПИ ІІІ-202, Кв.6

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Костуринци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Кривонос

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Къшле

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Лева Река

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Лешниковци: Имот 32, Кв.5

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Ломница, Общ. Трън: М.Ждрелото

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Милославци: УПИ V-71, Кв.18

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Мракетинци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Муртинци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Насалевци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Неделково: махала Недялкови Ханове

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Парамун: махала Парамунска Чука, ТП Парамунска Чука, УПИ-V, Кв.15

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Пенкьовци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Радово

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Рани Луг: П-Л ХХІ-235, Кв.7, УПИ ІV-280, Кв.3 махала Пещер

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Ребро

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Реяновци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Слишовци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Стайчовци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Стрезимировци: 56

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Трън: 8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Възраждане, Георги Бабичев, Георги Димитров, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Захари Иванов, Имот 000697 Стопански Двор, Китка, махала Ахчийски Кошари, махала Горно Баринци, махала Китка, махала Кошарите, махала Кошаре, Мосаловска, Мурговица, Нов Живот, Петко Д. Петков, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов, Яким Тошков

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Туроковци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Филиповци

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Цегриловци: ПИ 197

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Шипковица

На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Ярловци

На 03.09.2018 г. /09:30 – 16:15 ч./ – Брезник: Бърдо

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –Банище

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –Бегуновци

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –Беренде, Общ. Земен

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –БРЕЗНИК: МТП РЪЖДАВЕЦ

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –Брезнишки Извор

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –Велиново

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –Габровдол

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –Гигинци: УПИ ХіV-219, Кв.22

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –Горна Секирна: Местн.Валога

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –ДОЛНА СЕКИРНА: МТП Д.СЕКИРНА

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –Душинци

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –Ерул

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –Кошарево

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –Милкьовци

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –Непразненци

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –Режанци

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –Садовик

На 03.09.2018 г. /13:30 – 14:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ На 04.09.2018 г. /08:00 – 15:15 ч./ – Станьовци

На 05.09.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ – Брезник: 06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 05.09.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ – Велковци, Общ. Брезник: 083011, Местн. Страище, махала Пали Лула, С.Велковци, УПИ ІV-105, Кв.40

На 05.09.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ – Ноевци

На 05.09.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ – Слаковци

На 05.09.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ – Сопица

На 05.09.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ – Ярджиловци: Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 05.09.2018 г. /08:30 – 16:15 ч.; 08:30 – 10:15 ч.; 15:00 – 16:15 ч./ – Селищен Дол

На 07.09.2018 г. /09:30 – 11:30 ч.; 09:30 – 16:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Бабица: С.Бабица

На 07.09.2018 г. /09:30 – 11:30 ч.; 09:30 – 16:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Гоз: П-Л ХіV-110, Кв.13

На 07.09.2018 г. /09:30 – 11:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Брезник: 06286.502.39, Александър Тинков, Александър Филипов, Андрей Михайлов, Генерал Владимир Заимов, Георги Ив Бунджулов, Гледан, Гоздовска, Гребен, Елена Георгиева, Еретин, Забел, Иван Тимофеев, извън регулацията, Изгрев, Клисура, Комсомолец, Кривиколник, Логатор, Нестор Петров, Октомври, Петров Камък, Трън, Шипка

На 07.09.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./ – Брезник: Андрей Михайлов, Георги Ив Бунджулов

Община Трън

На 04.09.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Филиповци

На 04.09.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 07.09.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв.17

На 04.09.2018 г. /09:15 – 16:30 ч./ – Парамун: махала Парамунска Чука, ТП Парамунска Чука

На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 09:15 – 16:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ – Врабча

На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ – Ломница, Общ. Трън: М.Ждрелото

На 05.09.2018 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ – Банкя, Общ. Трън

На 05.09.2018 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ – Богойна

На 05.09.2018 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ – Трън: 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Китка, махала Китка, Мосаловска, Петко Д. Петков, Яким Тошков

На 07.09.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Костуринци

Виж също...

Loading...