Нова гордост за Брезник: Възпитаник на школата по английски език към брезнишкото читалище със сертификат от университета Кеймбридж

Нов успех за школата по английски език на народно читалище „Просвещение-1870“ с ръководител Таня Атанасова, съобщи Кънчо Атанасов за читателите на Zapadno.com.

FCE (First Certificate in English) или първият сертификат по английски език на университета Кеймбридж стана притежание на още един от възпитаниците на школата – Васко Василев Узунов, който се яви и успешно положи изпит за придобиване на ценния международен документ за владеене на английски език.

First Certificate in English (FCE) е изпит за хора, които ежедневно използват писмен и устен английски на ниво напреднали. Той е идеален за хора, които използват езика в работата или обучението си.

Какво включва изпитът FCE? FCE се състои от 5 компонента:

Четене: Продължава 1 час и съдържа 30 въпроса върху 3 различни текста. Текстовете са разнообразни и могат да включват статии във вестници или списания, доклади, реклами, брошури, писма, съобщения и други.

Писане: Кандидатът разполага с 1 час и 20 мин. за да напише два кратки текста от по около 120 – 180 думи. От него се иска да демонстрира, че може да пише стилово различни текстове, като например писма, доклади, есета, имейли, къси разкази и други.

Употреба на езика: За 45 минути кандидатът трябва да отговори на 42 въпроса. Въпросите изискват от него да демонстрира познанията си относно английската граматика и неговия речников запас.

Слушане: За 40 минути кандидатът трябва да отговори на 30 въпроса. Въпросите изискват от него да демонстрира уменията си да разбира говорим английски в различни ситуации, като например интервюта, лекции, новини и съобщения.

Говорене: Тази компонента на изпита е с продължителност до 14 минути. В тази част на изпита, кандидатът се явява заедно с още един или двама други кандидати. От него се изисква да дискутирате теми или материали, като например снимки или възпроизведен текст, както в група, така и самостоятелно.

Сертификатът (FCE), удостоверява, че притежателят му има достатъчни умения по английски език, за да живее и работи свободно в англоезична страна или да се обучава на английски. Той е официално признание от университета Кеймбридж за комуникативните и писмени умения, както и способността за изразяване на мнение. Получаването на сертификат FCE от Университета Кеймбридж е сериозно постижение и носи следните преимущества:
• сертификатът е безсрочен
• сертификатът е широко признат в академичните и бизнес среди по света.
• хиляди работодатели, университети и правителствени институции официално признават този сертификат за удостоверение владеене на език на ниво B2 от Европейската езикова рамка (CEFR).

Ето само няколко водещи организации, които признават FCE:

• University of Amsterdam
• Freie Universität Berlin
• Deloitte
• Ernst and Young
• Marks and Spencers
• HSBC
• StudyPortals

Снимка: Кънчо Атанасов

Виж също...

Loading...