Община Брезник ще получи 1 286 лева за съвременна образователна среда, два пъти по-малко пари се отпускат за образованието в Трън

Министерски съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на Общините за 2018 година за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, научи Zapadno.com.

Според постановление на Министерски съвет се одобряват допълнителни трансфери в размер 5 618 978 лева, разпределени по Общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Средствата се осигуряват за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 година.

От разпределението на средствата по модули на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ за 2018 година става ясно, че Общините Брезник и Трън ще получат пари само по модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“. Правителството е одобрило за Община Брезник да се отпуснат 1 286 лева, а за Община Трън – 635 лева.

Виж също...

Loading...