Общините в област Перник ще внасят двойно повече от държавата в бюджета на Асоциация по ВиК за 2019 година

Общото събрание на Асоциация по ВиК-Перник прие проектобюджет за 2019 година При 99 % кворум се проведе извънредно заседание на Общото събрание на АВиК на обособена територия Перник, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

В зала “Струма” на Областна администрация то беше председателствано от областния управител Ирена Соколова с участието на кметовете на общините от областта. Двете точки в дневния ред предвиждаха – приемане на проектобюджет за 2019 година и съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, съгласно договор на
ВиК асоциацията с оператора.

Бюджетът на АВиК за 2019 година бе приет с мнозинство от присъстащите с право на глас. Той предвижда препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК за 2019 година, съгласно член
20 алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Асциациите по ВиК и член
198 в, алинея 13 от Закона за водите в размер на 19 783 лева и 56 стотинки и средства от общините, според процентния им дял в АВиК, общо в размер на 36 740 лева и 91 стотинки. Членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Перник бе предвидено да съгласуват по втора точка от дневния ред План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, изготвен във формата на Приложение № 10 от договора между ВиК оператора и асоциацията. Поради допуснати
технически грешки и непълноти, същият беше върнат за корекции към ВиК-Перник.

Членовете на асоциацията поставиха срок за повторно представяне на плана до края на месец октомври, за да може да бъде гласуван на следващо заседание на
АВиК.

Виж също...

Loading...