Институции разработиха нов план за защита от бедствия и действия при извънредни ситуации в област Перник

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия стартира разработването на план за действие при извънредни ситуации, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Областният управител Ирена Соколова проведе първо заседание за тази година на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, на което стартира разработването на план за защита при бедствени ситуации в област Перник. Присъстваха членовете на съвета, сред които директори на териториални структури, кметове на Общини и председатели на Общински съвети. “Целта на днешното заседание е разработване на нов план за защита от бедствия в област Перник. За подготовката по изготвянето на документа се извършиха действия съгласно Националния план и предложената структура за разработване на Областен план. На база на това създаваме четири работни групи – една основна, която да разработи цялостната структура на плана и три, които да изготвят преките мерки към него – при наводнения, земетресения, ядрена (радиационна) авария. Смятам, че е от първостепенна важност да се създаде институционалната рамка и координацията между по-широк кръг от участници в процеса на организиране на превантивни дейности, които биха намалили в голяма степен риска от бедствия и аварии на територията на област Перник”, каза Соколова.

На срещата представители на “Геозащита” ЕООД-Перник, Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” и Регионална дирекция по горите-Кюстендил докладваха за картографираните рискове от бедствия. Представено беше и актуалното състояние на доброволните формирования на територията на областта и перспективите за тяхното развитие. Сред задачите на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия са анализиране и оценка на обстановката при бедствия, взимане на решения относно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, информиране на населението и предприемане на адекватни и своевременни действия действия.

Снимки: Областна администрация-Перник – пресцентър

Виж също...

Loading...