Данъкоплатци дължат около 500 хиляди лева неизплатени данъци на Община Трън, която пък няма задължения към никого

Около 500 хиляди лева са задълженията на данъкоплатци в община Трън. Сумата е от неизплатени местни данъци – такса “смет” и данък “сгради”. Това поясни главният специалист „Бюджет” в Община Трън Любен Макариев пред репортер на Zapadno.com.

Причината за неизплатените данъци е, че собствениците на имоти са отишли да живеят в други населени места. Данък “сгради” в община Трън е символичен – от 60 стотинки до 2 лева за година, но въпреки това не се плаща. Сумата, която данъкоплатци дължат на Община Трън възлиза на около 500 000 лева. Задълженията се натрупват през годините, а администрацията се опитва да ги събере чрез изпращане на писма към длъжниците. Следващата стъпка, която Общината ще предприеме е съдебно плащане. Издължаването към администрацията може да се извършва и чрез каси в други населени места, но това не се прави.

По отношение на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Трън за 2017 година става ясно, че е има администрацията има преходен остатък от 900 хиляди лева, които са прехвърлени в бюджета за тази година. Отчетът показва още, че Община Трън няма преразходи и задължения към доставчици. Допълнителните субсидии, които постъпват в Общината през годината основно са за образование.

Виж също...

Loading...