Нова интерактивна карта показва сателитни снимки и цялата база данни за държавните гори в Брезнишко и Трънско

Нова интерактивна карта на горите в териториалния обхват на Югозападното държавно предприятие заработи от началото на септември. Тя е свободно достъпна на интернет страницата на предприятието на адрес: http://gori.uzdp.bg, съобщиха от пресцентъра на Югозападното държавно предприятие към което са Държавните горски стопанства в общините Брезник и Трън.

Благодарение на използваните иновативни технологии уеб-приложението позволява онлайн визуализиране и бърз достъп до актуални сателитни снимки и цялата база данни за горите, защитените територии, туристическите обекти и кадастъра в Югозападна България. Една от най-важните функции на интернет картата е възможността всеки потребител, разполагащ с GPS на телефона, да локализира местоположението си на терен спрямо границите на горите и защитените територии, в района на които се намира.

Разработването на интерактивната карта на горите е една от мерките на Югозападното държавно предприятие за модернизация на горското стопанство. Това позволява повишаване на прозрачността в горите, улесняване оперативната работа на горските служители и подпомагане контролната дейност на държавните институции. Картата има за цел да подпомогне и процеса на горска сертификация в Югозападно държавно предприятие, тъй като представя всички гори с висока консервационна стойност, изискващи по-специални режими на управление.

Виж също...

Loading...