До 26 хиляди лева без ДДС ще се отпуснат за обзавеждане, видеонаблюдение и пожароизвестителна система на полицията в Брезник

Обществена поръчка за доставка и монтаж на обзавеждане, изграждане на система за видеонаблюдение и пожароизвестителна система в помещения за задържане, специални помещения за задържане на непълнолетни граждани; помещения за водене на разпит, разпознаване и посещения от адвокатите; помещение за охранителите и приемна с легла, столове, маси и други помещения в Районно управление-Брезник е обявила Областна дирекция МВР-Перник, сочи справка в регистъра на Агенция по обществени поръчки.

Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции, които се отнасят за доставка и монтаж на обзавеждане, изграждане на система за видеонаблюдение и изграждане на пожароизвестителна система за специализирани помещения в полицейското управление на град Брезник. Общата прогнозна стойност е 26 хиляди лева и 10 стотинки без включен ДДС. Основанието за обявяване на поръчката е по препоръка на дирекция “Обществени поръчки” при МВР.

За доставка и монтаж на обзавеждане за помещенията в брезнишката полиция ще бъдат отпуснати 2 933 лева без включен ДДС. Други 21 513 лева без ДДС пък ще се отпуснат за изграждане на система за видеонаблюдение, а за изграждане на пожароизвестителна система, съгласно техническа спецификация са предвидени 1 564 лева без ДДС.

Виж също...

Loading...