Оспорват протест на Окръжна прокуратура-Перник срещу Наредба на Община Трън за преместваеми обекти

Оспорване срещу протест на Окръжна прокуратура-Перник е постъпило в Административен съд-Перник, съобщиха от съдебната институция.

Постъпилото оспорване е по протест на Окръжна прокуратура-Перник срещу Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на Община Трън, приета с решение № 8 от 30 януари 2008 година по протокол № 1 от 30 януари 2008 година. Образувано е административно дело по описа на Административен съд-Перник, уточниха още от там.

Виж също...

Loading...