Община Трън ще търси кой да направи основен ремонт на моста в махала “Богоина” и подпорна стена в “Баринци”

Процедура за публично състезание за избор на фирма-изпълнител за основни ремонти на мост и подпорна стена е обявила Община Трън, сочи справка в регистъра на Агенция по обществени поръчки.

Изпълнението е на обекти на територията на община Трън по 2 обособени позиции. Първата е за основен ремонт на подпорни стени на улица “Георги Бабичев”. Втората обособена позиция е за основен ремонт на мост в махала “Богоина”. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 5 416 лева и 66 стотинки без включен ДДС.

При основния ремонт на подпорната стена на улицата, която се намира в махала “Баринци” в град Трън са предвидени следните видове работи: тесен изкоп; бетон В-20 за стени; превоз на бетон; кофраж за стени; армировка и шипове; натоварване и извозване земни маси.

За другата обособена позиция за основен ремонт на моста в махала “Богоина” са предвидени следните видове работи: направа изкоп ръчен; направа машинен изкоп; насип с трошляк; направа на арматура; доставка и полагане бетон; ремонт и монтаж на мост.

Виж също...

Loading...