През 90-те години разтворът от дезинфекционна яма на граничния в Трънско се изливал в реката

Трафикът на граничен контролно-пропускателен пункт “Стрезимировци” е бил най-интензивен по време на така нареченото югоембарго в съседна Сърбия. Според документи, съхранявани в “Държавен архив-Перник” през първите 3 месеца на 1998 година през пункта са преминали близо 11 000 души. Броят на хората преминали в двете посоки е приблизително равен – 5 600 са влезли, а 6 000 са излезли през границата. Това разказа Румяна Рангелова – главен експерт в “Държавен архив-Перник” пред телевизия “Кракра“.

“Държавен архив-Перник” не разполага с много документи от създаването на граничния пункт в Трънско. Основните документи, които се съхраняват във фонда са след 1990-та година. В началото на демокрацията пунктът е бил поделение към митница “Перник”, която е образувана през 1990-та година.

Друг интересен факт е, че през 90-те години на миналия век на границата дезинфекционна яма, като разтворът в нея се изливал направо в реката и я застрашавал от отравяне. По време на струпванията на автомобили и хора покрай граничния пункт в село Стрезимировци се появил и риск от епидемии заради липса на обществени тоалетни. Това било причина за търсене на нов алтернативен път през границата, като така се заговорило за разкриването на такъв на Петачинци.

Граничният пункт е открит на 28 декември 1968 година. В края на тази година ГКПП “Стрезимировци” ще отбележи 50 години от създаването си.

Виж също...

Loading...