Община Трън опря до пари от Европейския социален фонд срещу социалното изключване и бедността на 140 деца

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 237 626 лева и 76 стотинки е получила Община Трън по проект „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съобщиха от общинската администрация.

Средствата са осигурени от Европейския социален фонд са в размер на 201 982 лева и 73 стотинки, а националното съфинансиране е 35 644 лева и 3 стотинки. Целта на проект „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Начало на изпълнението на проекта е 1 август 2016 година. Срокът за изпълнение на проекта е 27 месеца – 31 октомври 2018 година. За период от 24 месеца са предоставени услуги за ранно детско развитие, като обслужени и консултирани са 140 деца и техните родители.

Изпълнението на проекта допринесе за постигане на основната цел на Националната стратегия за детето 2008-2018 година – осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата от община Трън, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие.

Виж също...

Loading...