Общинска служба по земеделие-Брезник ще очаква ползвателите, които искат да участват в масиви за ползване за стопанската 2018/2019 година

Общинска служба по земеделие-Брезник уведомява всички ползватели, подали заявление за участие в масиви за ползване за стопанската 2018/2019 година, задължително да се явят на заседанията на комисията за разглеждане на предварителните регистри по член 72, алинея 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, баланс по масиви от карта на възстановената собственост и баланс на ползватели по график, гласи съобщение на сайта на Община Брезник.

Комисията е определена със заповед на директора на Областна дирекция “Земеделие”-Перник от 2 август 2018 година. Заседанията на комисията ще се проведат на 26 септември (сряда) в Общинска служба по земеделие в град Брезник. Съобщението засяга ползвателите, подали заявления за участие в масиви за ползване за стопанската 2018/2019 година за земи в землищата на селата Арзан, Бабица, Банище, Долна Секирна, Брусник, Видрица, Гърло, Гоз, Горни Романци и Долни Романци. Графикът за утрешните заседания е, както следва:

Виж също...

Loading...