Зам. министърът на труда и социалната политика: Все повече граждани на трети страни търсят професионална реализация в България

Все повече граждани на трети страни избират България като място за учене, квалификация и търсене на професионална реализация. Добре управляваната и направлявана миграция може да бъде само от полза за пазара на труда и икономическия растеж. Това заяви заместник-министър Лазар Лазаров по време на международна конференция „Интеграция на мигрантите на пазара на труда. Многостранен подход на заинтересованите страни“, организирана от КНСБ, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

От решаващо значение за интеграцията на мигрантите е информираността на обществото за миграционната ситуация в България. Необходимо е да се представят всички аспекти на интеграционния процес и потенциала за неговото положително влияние върху обществото. В тази връзка предизвикателството е да се разработят и прилагат адекватни процедури относно публичността на докладите за миграцията и интеграцията на гражданите на трети държави в българското общество. Без осигуряване на взаимно разбиране и информираност, не може да има успешен двупосочен процес на приемане и интеграция – при зачитане на особеностите на двете страни в процеса, отбеляза зам. министър Лазаров.

По думите му интеграцията на пазара на труда е необходимото условие и най-лесният и бърз начин за осигуряване на цялостна интеграция на имигрантите в приемащата държава. Трудовата заетост позволява активното включване на имигрантите в живота на приемащото общество, което носи взаимни ползи за всички участници в процеса – не само за кратък период, а и в перспектива.

Виж също...

Loading...