ЧЕЗ с нови планирани прекъсвания на електрозахранването в общините Брезник и Трън за периода 1 – 5 октомври

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 1 – 5 октомври включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 02.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Душинци

На 03.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./   На 05.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч.; 12:30 – 13:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Слаковци

На 03.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./   На 05.10.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Брезник:   06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 03.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./   На 05.10.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Велковци, Общ. Брезник:   083011, Местн. Страище, Мах.Пали Лула, С.Велковци, УПИ Іv-105, Кв.40

На 03.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./   На 05.10.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Ноевци

На 03.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./   На 05.10.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Селищен Дол

На 03.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./   На 05.10.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Сопица

На 03.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./   На 05.10.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Ярджиловци:   Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 03.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 04.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Кошарево

На 03.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 05.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Долна Секирна

На 04.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Бабица:   С.Бабица

На 05.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник:   Александър Филипов, Ангел Коцелянов, Андрей Михайлов, Велин Ваклинов, Георги Ив Бунджулов, Георги Стефанов, Д-Рйордан Стефанов, Йордан Стефанов, Лазар Лумбаров, Макаренко, Марин Асенов, Нестор Петров, Пролетарска, Първи Май, Радослав Григоров, Росица, Стадион, Цвета Лумбарова

Община Трън

На 02.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Джинчовци

На 03.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Ерул

На 04.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Горна Мелна:   87

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...