Учениците от област Перник могат да участват в конкурси по темите за тютюневия дим и употребата на алкохол на Регионална здравна инспекция

Регионална здравна инспекция-Перник организира регионални конкурси за рисунка на тема „Моето детство без тютюнев дим” за ученици от 1 до 4 клас и разказ в картини на тема „Последствия от употребата на алкохол“ за ученици от 5 до 7 клас.

Конкурсите са предназначен за ученици от учебните заведения на територията на област Перник. Крайният срок за участие е 26 октомври 2018 година. Рисунките и мултимедийните презентации (записани на CD) трябва да са придружени с формуляр за участие и да се представят на адрес: град Перник, улица „Миньор” № 15, стая 203.

Виж също...

Loading...