Летният туристически сезон в България завърши без масов хранителен инцидент, но с над 4 500 извънредни проверки

Въпреки увеличения брой туристи и високите температури, туристическият сезон по нашето Черноморие завърши без нито един масов хранителен инцидент. За изминалия летен период Българската агенция по безопасност на храните е извършила 4 552 извънредни проверки извън текущия официален контрол. За установените нарушения са издадени 463 предписания и са връчени 82 акта за административни нарушения, съобщиха от пресцентъра на Българска агенция по безопасност на храните.

За унищожаване са насочени 655 килограма храни от животински произход с изтекъл срок на годност, без етикетировка и без маркировка, 33 килограма храни от неживотински произход с изтекъл срок на годност, 12 килограма живи миди без етикет и документи за произход и 71 килограма готова за консумация кулинарна продукция поради липса на документи за произход и срок на годност. Временно е спряна дейността на 6 обекта.

Най-честите констатирани несъответствия са по сградов фонд и оборудване; липса на регистрация по член 12 от Закона за храните; търговия с храни без идентификационна маркировка за произход и годност; по поддържане на Системите за управление на безопасността на храните (неактулизирани по отношение на нормативната уредба, нередовно водене на записи за входящ контрол, неизпълнение на мониторингови програми за контрол на хигиена и готов продукт).

Отчетени са също несъответствия на дейностите и предлагания асортимент спрямо разрешените в издаденото удостоверение за регистрация по Закона за храните; неправилно етикетиране на храните; съвместно съхранение на различните групи храни, изискващи различен температурен режим на съхранение; незадоволителна/лоша хигиена на обекта.

Виж също...

Loading...