Общинска служба по земеделие-Брезник с уведомление, свързано с масиви за ползване в 7 брезнишки села за стопанската 2018/2019

Общинска служба по земеделие-Брезник уведомява всички ползватели, подали заявление за участие в масиви за ползване за стопанската 2018/2019 година, задължително да се явят на заседанията на комисията за разглеждане на предварителните регистри по член 72, алинея 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, баланс по масиви от карта на възстановената собственост и баланс на ползватели по график, гласи съобщение на сайта на Община Брезник.

Комисията е определена със заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“-Перник от 2 август 2018 година. Заседанията на комисията ще се проведат на 8 октомври (вторник) в Общинска служба по земеделие в град Брезник. Съобщението засяга ползвателите, подали заявления за участие в масиви за ползване за стопанската 2018/2019 година за земи в землищата на селата Ръжавец, Станьовци, Кошарево, Ноевци, Непразненци, Бегуновци и Режанци. Графикът за заседанията е, както следва:

Виж също...

Loading...