През 2017 година в Брезнишко са станали 2 катастрофи с двама ранени, в Трънско не са регистрирани ПТП-та с ранени и загинали

През 2017 година на територията на област Перник са регистрирани 727 пътнотранспортни произшествия с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2016 година се наблюдава намаление с 27.9 %. През годината са настъпили 66 тежки произшествия, при които броят на ранените е 68, а на загиналите – 12 души. В сравнение с 2016 година броят на ранените лица намалява с 22.7 %, на загиналите лица – с 14.3 %, а на тежките пътнотранспортни произшествия – с 12.0 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Перник по години

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област Перник е 1.0 %, на ранените – 0.8 %, а на загиналите – 1.8 %.

Броят на пътнотранспортни произшествия по вина на водачите на моторни превозни средства е 59, или 89.4 % от общия брой за областта. От тях с най-голям брой пътнотранспортни произшествия са водачите, управлявали лични моторни превозни средства – 50 или 84.7 %.

Най-голям брой произшествия е регистриран през месец юни – 8, или 12.1 % от общия брой пътнотранспортни произшествия, а най-малък през месец май – 1. През месец април ранените лица са най-много – 12, или 17.6 % от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месеците ноември и декември – по 3, или 50.0 % от общия брой загинали през годината. В рамките на седмицата, най-много пътнотранспортни произшествия са настъпили в сряда и петък – по 12.  Най-много ранени лица са регистрирани в петък – 13. Най-голям е броят на загиналите лица в понеделник – 3.

Разпределението на относителните дялове на ранените лица при пътнотранспортни произшествия, според тяхната възраст е следното:

  • Деца и младежи под 15 години – 5.9 %;
  • От 15 до 24 навършени години – 25.0 %;
  • От 25 до 64 навършени години – 51.5 %;
  • Над 65 навършени години – 17.6 %.

75 % от загиналите лица са във възрастовия интервал от 25 до 64 навършени години, а 25 % – над 65 навършени години.

От общия брой на ранените участници в движението, с най- висок дял са водачите на моторни превозни средства – 50 %, следвани от пешеходците – 26.5%, пътниците – с 23.5 %. Най-висок е относителният дял на загиналите пешеходци при пътнотранспортни произшествия – 50.0 %, загиналите водачи са 41.7 %, а пътниците – 8.3 %.

През 2017 година на територията на област Перник 57.6 % от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места – с 45 ранени и 6 загинали, останалите 42.4 % са регистрирани извън населените места, съответно с 23 ранени и 6 загинали лица.

Най-голям брой произшествия през 2017 година е регистриран в община Перник – 50, съответно с 51 ранени и 8 загинали лица, следвана от община Радомир, където са регистрирани 12 пътнотранспортни произшествия, с 13 ранени и 4 загинали лица. В община Брезник са регистрирани 2 пътнотранспортни произшествия с 2 ранени лица. Най-малко произшествия са настъпили в общините Земен и Ковачевци – по 1 брой, с по 1 ранено лице. В община Трън няма настъпили пътнотранспортни произшествия с ранени и загинали лица.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Перник по общини

Виж също...

Loading...