Приеха справка за утвърдените и усвоените средства за основен ремонт на съдебни институции, сред които и Районен съд-Брезник

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по параграфа „Основен ремонт на ДМА“ към 31 август 2018 година. Общият размер на утвърдените средства към 31 август 2018 година са 15 754 798 лева, от които са изразходвани 731 987 лева, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Средства за основен ремонт са планирани за ВКС, ПРБ и ВСС и 19 съдилища, като разходени средства отчитат ВКС, ПРБ, ВСС, Районен съд-Брезник, Окръжен съд-Разград, Окръжен съд-Стара Загора, Окръжен съд-Търговище и Административен съд-Благоевград. Всички обекти заложени в инвестиционния план за 2018 година, с изключение на Районен съд-Карлово, се намират в различни етапи от процедурите по реализирането им.

Виж също...

Loading...