С малко над 7 милиона лева ще бъдат изградени безжични мрежи в 550 държавни и общински училища в страната

Правителството одобри 7 065 800 лева за изграждане и развитие на безжични мрежи в 550 държавни и общински училища, съобщиха от пресцентъра Министерство на образованието и науката.

Като част от създаване на единна образователна среда за всеобхватно обучение, изградените безжични мрежи ще осигурят възможност за гъвкав достъп до интегрирани услуги, свързани с комуникация, сигурност, достъп до база данни, мултимедийни файлове, интерактивно съдържание и други.

Предвижда се средствата да се разходват до 15 ноември тази година, след което директорите на училищата да представят в Министерството на образованието и науката отчет за извършените разходи за изградените безжични мрежи. Парите се осигуряват за сметка на планираните за тази цел разходи по бюджетите на Министерство на образованието и науката и на още девет първостепенни разпоредители с бюджет за 2018 година.

Виж също...

Loading...