Промени в Закона за вероизповеданията предвиждат заплатата на свещенослужителите да се приравнят с възнагражденията на учителите

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за вероизповеданията, внесени от ГЕРБ, БСП и ДПС със 136 “за”, без нито един “против” и с двама въздържали се. Депутатите одобриха и законопроекта на парламентарната група “Обединени патриоти”, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Държавна субсидия ще се предоставя на вероизповеданията, към които принадлежи не по-малко от един процент от населението на страната на база резултатите от самоопределението от последното преброяване, според общия проект на ГЕРБ, БСП и ДПС, с който се въвежда нов модел на финансиране. Парите ще се изразходват целево за покриване на разходите на вероизповеданието за възнаграждения на персонал (свещенослужители и служители на религиозните институции), както и за осъществяването на дейности, описани в закона – образователни, социални, строеж и поддръжка на молитвени домове и други. Размерът на субсидията се определя по модела на финансиране на политическите партии, като максималният е 15 милиона лева на вероизповедание. Предвижда се заплатата на един свещенослужител да се приравни с възнагражденията на един учител.

Според последното преброяване от 2012 година само източноправославното и мюсюлманското вероизповедание отговарят на заложените за държавна субсидия критерии, посочват вносителите. Останалите вероизповедания ще продължават да получават пари от държавата по досегашния ред – чрез Закона за държавния бюджет през Дирекция “Вероизповедания” към Министерски съвет.

Ще са необходими корекции в законопроекта по контрола на финансовите средства за да става ясно, че същият не засяга собствените приходи на религиозните институции, а само държавната субсидия, пише в доклада на комисията по вероизповедания. За свой технически пропуск вносителите отчитат предвидения разрешителен режим за участието на свещенослужители от чужбина в проповеди в страната, който следва да бъде уведомителен. Другите важни въпроси, които трябва да бъдат решени и прецизирани между първо и второ гласуване, са свързани с националната сигурност, финансирането от чужбина, със свещенослужителите на вероизповеданията, които са чужди граждани, с даренията, с духовните училища, с функционирането и финансирането на диоцезите на Българската православна църква в чужбина.

Законопроектът на Обединени патриоти е фокусиран върху спиране на чуждото влияние върху някои български вероизповедания, което е заплаха за националната сигурност на страната ни, и върху препятстване на радикализма като глобално явление със своите прояви и у нас. Предлага се забрана правото на вероизповедание да се упражнява за политически цели.

Освен промените във финансирането, регистрационния режим и други, важна част са предложенията, свързани с допълнителното финансиране на религиозното образование в училищата, както и на възможността по утвърдени от Министерство на образованието и науката програми да бъдат осъществявани образователни дейности от вероизповеданията. Според депутатите, за да има възможност между първо и второ гласуване да има широки обществени дискусии, е необходимо да се формира работна група с представители на различните политически сили и вероизповедания, която да излезе с интегрирани общи предложения.

Виж също...

Loading...