Площите с предсеитбена подготовка в Брезнишко са двойно повече от тези в Трънско, където е извършено и предсеитбено торене

17 200 декара са площите в община Брезник, на които е извършена предсеитбена подготовка. Площите в община Трън с извършена предсеитбена подготовка са 8 000 декара, сочи справка в Областна дирекция “Земеделие”-Перник.

На 7 650 декара в община Трън е извършено предсеитбено торене, както и дълбока оран. В същото време дълбока оран в Брезнишко е извършена на едва 300 декара площи. Дълбоката оран в Трънско е извършена на площ от 6 050 декара.

Виж също...

Loading...