Над 1 тон храни са изтеглени и насочени за унищожаване след проверки в страната само за месец

През месец септември 2018 година инспекторите от отдели „Контрол на храните” към Областните дирекции по безопасност на храните извършиха официален контрол на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене на територията на страната, съобщиха от пресцентъра на Българска агенция по безопасност на храните.

Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки показват, че 10 284 са извършените проверки в цялата страна. Издадените предписания са 1 081 броя, а съставените актове за установяване на административни нарушения – 78 броя. Два обекта са затворени с временно преустановена дейност през изминалия месец. Изтеглени и насочени за унищожаване са 1 353 килограма храни, 5 530 броя яйца и 6 литра сурово мляко.

За периода изготвените становища и предложения към институции и ведомства са били 41 броя, а към фирми и граждани – 21 броя. Обработените сигнали и жалби към институции и ведомства са били 9 броя, а към фирми и граждани – 29 броя.

Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност са сред най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на Република България.

Виж също...

Loading...