Проектът за ремонт на старата спортна зала в град Трън се придвижва към следващ етап

Проектът “Младите – спорт и приятелство в граничния регион Сурдулица и Трън“, чрез който Община Трън има намерение да ремонтира старата спортна зала на улица “Тако Пеев” е преминал към следващ етап на оценка, научи Zapadno.com.

Резултатите от административната оценка и оценката за допустимост на проектни предложения, получени по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 показват, че проекта е включен в списъка с проектните предложения, преминали към техническа оценка и оценка на качеството, която ще бъде извършена от външни експерти-оценители. Проектните предложения, получили най-висок резултат ще бъдат предложени за финансиране.

На 17 април тази година, Общински съвет-Трън даде съгласието си общинската администрация да кандидатства с проектното предложение “Младите – спорт и приятелство в граничния регион Сурдулица и Трън”, който включва изпълнение на Обект „Инвестиционен проект за енергийна ефективност за спортна зала, находяща се на ул. Тако Пеев“, гр. Трън“. Освен това с решението си Общински съвет-Трън декларира, че проектното предложение съответства на Плана за развитие на Община Трън 2014-2020.

Дейностите, които се предвиждат в проекта са ремонтиране на покрива, който сега тече, саниране на фасадите и подмяна на дограмата. Заради лошото състояние на съоръжението волейболният отбор от града играе мачовете си в зала „Чорни“ в Брезник и в пернишката зала „Кракра“, гостуващите тимове също биват посрещани извън Трън. Залата се използва предимно от любителски клубове, най-често за футбол на малки вратички. Част от часовете по физическо възпитание на единственото училище в общината „Гео Милев“ също се провеждат в залата, когато е възможно.

Виж също...

Loading...