До края на годината фирмите в Брезнишко могат да подават молби за определяне на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване

До края на 2018 година фирмите на територията на община Брезник могат да подават молби-декларации за определяне таксата за сметосъбиране и сметоизвозване за 2019 година, съобщиха от общинската администрация.

Таксата за сметосъбиране и сметоизвозване за 2019 година ще е в зависимост от вида и броя на декларираните съдове за битови отпадъци. До 31 декември 2018 година е крайният срок и за подаване на декларации от фирми и физически лица за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през 2019 година. Образци на двата вида декларации са публикувани на сайта на общинската администрация.

Съдовете за отпадъци, които Община Брезник обслужва са два вида – кофи “Мева” с вместимост 110 литра и контейнери тип “Бобър” с вместимост 1,1 кубически метра.

Виж също...

Loading...