10 564 лева допълнителни пари ще получи Община Брезник за развитие на образованието, за Трън – няма

Община Брезник ще получи допълнителни 10 564 лева по бюджета си за 2018 година. Парите са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, научи Zapadno.com.

Допълнителният трансфер е одобрен с постановление на Министерски съвет от 11 октомври и вече е обнародван в “Държавен вестник”. Общият размер на допълнителните трансфери е 13 637 203 лева, които са разпределени по Общини за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“. Програмата е одобрена с решение на Министерския съвет от 2018 година за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

Община Брезник е една от трите общински администрации в област Перник, които ще получат допълнителни трансфери по бюджетите си за 2018 година. Справката сочи, че Община Трън не фигурира в списъка за отпуснатите пари. Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на Общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 година, става ясно още от постановлението на Министерски съвет.

Виж също...

Loading...