Животновъдите по схемите за преходна национална помощ ще получат 35 милиона лева като първи транш

Общ финансов ресурс до 35 335 830 лева за изплащане на първи транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството (ПНДЖ1) и по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързани с производството (ПНДЖЗ) за 2018 година, утвърди на заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Средствата ще бъдат изплатени в периода-октомври-ноември, съобщиха от Министерство на земеделието, храните и горите.

Утвърдената сума за първи транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството за 2018 година е в размер до 19 238 620 лева, а до 16 097 210 лева са за изплащане на първи транш по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството.

Припомняме, че преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 година, като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013-та. През 2018 година средствата за всяка от схемите за Преходна национална помощ може да достигне максимум 60 % от бюджета на съответната схема за национални доплащания през 2013 година.

Управителният съвет на фонд „Земеделие“  реши още да увеличи с 63 хиляди лева сумата за компенсации от неблагоприятни  климатични условия за унищожени овощните насаждения от измръзване през зимата и пролетта на 2018 година. С отпуснатите в края на август 700 000 лева (Протокол № 124 от 29.03.2018 г., и Протокол № 132 от 28.08.2018 г.) средствата достигат 763 000 лева.

Земеделските стопани от областите Варна, Добрич, Ловеч, Силистра, Сливен и Шумен, които притежават констативни протоколи за 100 % пропаднали площи с праскови и нектарини, кайсии, сливи, бадеми или череши в резултат на измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2018 година подлежат на подпомагане. Средствата ще бъдат изплатени на земеделските стопани до 22 октомври.

Виж също...

Loading...