Висшият съдебен съвет реши да се закрият банковите сметки на Районните прокуратури в Брезник и Трън

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да се закрият 11 третостепенни разпоредители с бюджет в структурата на второстепенния разпоредител с бюджет – Прокуратурата на Република България, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Считано от 1 януари 2019 година се закриват Районна прокуратура-Белоградчик, Районна прокуратура-Кула, Районна прокуратура-Дряново, Районна прокуратура-Трявна, Районна прокуратура-Тервел, Районна прокуратура-Ардино, Районна прокуратура-Брезник, Районна прокуратура-Трън, Районна прокуратура-Мадан, Районна прокуратура-Чепеларе и Районна прокуратура-Тополовград. Закриват се също всички техни банкови сметки и кодове по БУЛСТАТ. Наличностите в тях ще бъдат прехвърлени в посочени от главния прокурор сметки и банки.

Виж също...

Loading...