На 23 200 декара в Брезнишко е извършена предсеитбена подготовка, а в Трънско площите са 8 890 декара

Предсеитбената подготовка на земеделските площи в общините Брезник и Трън напредва, сочи справка от Областна дирекция “Земеделие”-Перник.

23 200 декара са земеделските площи в Брезнишко, на които е извършена предсеитбена подготовка. Площите в Трънско с извършена предсеитбена подготовка са 9 150 декара.

На 7 650 декара в община Трън е извършено предсеитбено торене с калий. Торене с азот и фосфор е извършено на 9 150 декара в Трънско. В същото време дълбока оран в Брезнишко е извършена на едва 300 декара площи. Дълбоката оран в Трънско е извършена на площ от 6 050 декара.

Виж също...

Loading...