До 726 лева без ДДС ще бъдат отпуснати за водни помпи и бидони за вода за “Държавно горско стопанство-Трън”

Обществена поръчка за доставка на оборудване за противопожарни депа за нуждите на териториално поделение „Държавно горско стопанство-Трън” е обявена, сочи справка в регистъра на Агенция по обществени поръчки.

Чрез обществената поръчка ще трябва да бъдат доставени водни помпи и бидони за вода. Прогнозната стойност е 726 лева без включен ДДС. Крайният срок за получаване на офертите е 23 октомври. Критерий за възлагане на обществената поръчка е най-ниска цена, става ясно още от обявлението.

Виж също...

Loading...