Придвижват проект на Община Брезник за специализирана техника за предотвратяване на бедствия и аварии

Проект на Община Брезник по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 е преминал към следващ етап на оценка. Той е включен в списъка с проектните предложения, преминали към техническа оценка и оценка на качеството, която ще бъде извършена от външни експерти-оценители, предаде репортер на Zapadno.com.

Проектът е свързан със закупуване на специализирана техника, която да се използва за превенция при бедствия и аварии. Проектното предложение е с наименование “Модулна система за реакция при кризисни ситуации от природен характер”. Ако проектът бъде одобрен се предвижда закупуване на високопроходим камион тип 4 X 4, който може да се използва при наводнения, електрически генератори, потопяема водна помпа, спасителни жилетки, смукателни цедки и други.

Стойността, която е посочена за финансиране на проектното предложение е 597 580 евро и 87 евро цента. Максималната сума за кандидатстване по програмата е бил 600 000 евро, уточниха от Община Брезник.

Резултатите от административната оценка и оценката за допустимост на проектни предложения, получени по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 показват, че проекта на Община Брезник е включен в списъка с проектните предложения. Проектите, получили най-висок резултат ще бъдат предложени за финансиране.

Виж също...

Loading...