В Брезник ще се създадат работни групи към Общинския съвет за намаляване на риска при природни бедствия и аварии

Създаване на работни групи от експерти и компетентни институции към Общински съвет-Брезник за намаляване на риска от бедствия е една от точките, които ще бъдат разглеждани по време на заседание, което е насрочено за днес, съобщават от общинската администрация. 

Работните групи ще разработят проект на Общинския план за защита при бедствия и проект на задължителните части към него – за земетресение, за наводнение, за ядрена и радиационна авария, както и за части за всяка от опасностите специфична за община Брезник. Сроковете за създаване на отделните работни групи е различен, а представители в тях ще бъдат служители от институции като Община Брезник, Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”- Брезник, Районно управление „Полиция”-Брезник; филиалът на Център за спешна медицинска помощ за Брезник и други.

На заседанието ще бъдат разгледани специфичните опасности свързани с региона, съгласно действащия план за защита при бедствия, и идентифициране на нови. Сред потенциалните опасности са: речни наводнения, скъсване на язовирна стена земетресения, свлачища, срутища, ерозия, силни бури, градушки, снегонавявания и други. Очаква се да бъдат обсъдени актуални теми и въпроси, свързани с доброволните формирования.

Снимка: Местен играч

Виж също...

Loading...